slide
slide1
slide2
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8
slide9
slide_No gift

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

มุมเจ้าหน้าที่

เว็บไซต์ในเครือข่าย

ลิงค์ที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชม

8108114
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
157
609
5332
8086356
55001
2282
8108114
Your IP: 44.211.26.178
Server Time: 2024-06-22 09:33:28

กองช่าง

กองช่าง

 

  มีหน้าที่รับผิดชอบ

 

       หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานรับเรื่องการขออนุญาต ออกใบอนุญาตควบคุมการก่อสร้างดัดแปลงต่อเติมรื้อ

ถอนอาคาร ภายในเขตเทศบาลให้ถูกต้องตามกฎหมายและการผังเมือง งานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม ออกแบบ

และก่อสร้าง รวมทั้งงานสาธารณูปโภค ในการก่อสร้างบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่ง

ก่อสร้างอื่น ๆ ดูแลและจัดให้มีสวนสาธารณะสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน การติดตั้งบำรุงรักษาไฟฟ้า

สาธารณะ สัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาล เป็นต้น

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่กองช่าง

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นายภิวรรษ  กุลจิตติอัมพร
 ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นายต่อพงษ์  มูลเสนา

นายช่างโยธา  ปฏิบัติงาน