6625_0
6626_0
6627_0
6628_0
6629_0
6630_0
6631_0
slide
slide1
slide2
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8
slide9
slide_No gift

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

มุมเจ้าหน้าที่

เว็บไซต์ในเครือข่าย

ลิงค์ที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชม

8022521
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
530
1162
1692
8010338
19311
31877
8022521
Your IP: 44.201.97.224
Server Time: 2024-04-15 08:57:26

การดำเนินการงานด้านแผนงานและงบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570.pdf

 

 

 

เล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565.pdf

 

แผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559  ดาวน์โหลด

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560  ดาวน์โหลด

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561  ดาวน์โหลด

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25560-2562  ดาวน์โหลด

 

แผนยุทธศาตร์

แผนยุทธศาตร์ 5 ปี (พ.ศ.2558 - 2562) ดาวน์โหลด

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลสีดา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 25561-2564  ดาวน์โหลด

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 25561-2565  ดาวน์โหลด

 

 

แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน 2559  ดาวน์โหลด

แผนการดำเนินงาน2560  ดาวน์โหลด

แผนการดำเนินงาน2561  ดาวน์โหลด

แผนการดำเนินงาน2562  ดาวน์โหลด

แผนการดำเนินงาน2563  ดาวน์โหลด

 

 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสีดา

         รายงานการติดตามฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด

           รายงานการติดตามฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด

          รายงานการติดตามฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

           รายงานการติดตามฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด

 

 แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต

       แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2563) ดาวน์โหลด  ประกาศใช้ คลิก

       แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) ดาวน์โหลด  ประกาศใช้ คลิก

       รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563  รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลด

       รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563  รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลด