6625_0
6626_0
6627_0
6628_0
6629_0
6630_0
6631_0
slide
slide1
slide2
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8
slide9
slide_No gift

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

มุมเจ้าหน้าที่

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลสิ่งแวดล้อม

 

วิธีการกำจัดขยะ

 

    1. กองบนพื้น

 

    2. เผาในเตาขยะ

 

    3. กองบนพื้นแล้วเผา

 

    4. นอกพื้นที่โดยเสียค่าใช้จ่าย

 

    5. ฝังกลบ หมักปุ๋ย

 

    6. อื่นๆ

 

รถยนต์เก็บขยะ


     จำนวนรถยนต์เก็บขยะ 1 คัน