slide
slide1
slide2
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8
slide9
slide_No gift

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

มุมเจ้าหน้าที่

ลิงค์ที่น่าสนใจ

หมายเลขโทรศัพท์ภายในทต.

 

 หมายเลขโทรศัพท์ภายในหน่วยงาน

 

     สำนักงานเทศบาล 0-44303-002

 

     ติดต่อชำระภาษี 0-44303-002

 

     สถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลสีดา 0-4430-3002

 

     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.สีดา 0-4430-3002

 

     งานทะเบียนราษฎร ทต.สีดา 0-4432-9164

 

     กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลสีดา 0-4430-3001, 1669