slide
slide1
slide2
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8
slide9
slide_No gift

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

ITA ทต.สีดา

มุมเจ้าหน้าที่

เว็บไซต์ในเครือข่าย

ลิงค์ที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชม

6624960
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
375
3285
9845
6604717
375
50648
6624960
Your IP: 44.192.79.149
Server Time: 2023-06-01 06:33:13

เปิดศูนย์ช่วย เหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และการศึกษา เทศบาลตำบลสีดา

 

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลสีดาสีดา นำโดย นายนิพิธพนธ์ เตียประพงษ์ นายกเทศมนตรี

พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล

ตำบลสีดา ร่วมพิธีทำบุญฉลองตราตั้งเลขานุการรองเจ้าคณะตำบลเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ  เลขานุการเจ้า

คณะตำบล มอบตราตั้งไวยาวัจกร คณะกรรมการวัด ใบประกาศเกียรติคุณ   พิธีมอบตราตั้งฯ และ เปิดศูนย์ช่วย

เหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และการศึกษา เทศบาลตำบลสีดา พร้อมพิธีเปิดป้ายศูนย์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อย

โอกาสและการศึกษา โดยมีนางกนิฏฐี สุนทรเกศ นายอำเภอสีดาเป็นประธาน ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ

สีดา ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสีดา และใกล้เคียง ณ วัดป่านาบุญ  บ้านตลาดนาบุญ หมู่ที่ 1 ตำบล

โพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา